EUSTA

EUSTA – European Union Secondary Ticketing Association
Worldticketshop, eigenaar van Voetbaltickets.nl, is lid en één van de initiatiefnemers voor de oprichting van EUSTA, de branchevereniging voor secundaire ticketaanbieders.

EUSTA streeft naar een transparante secundaire ticketmarkt en biedt consumenten waarborgen ten aanzien van gekochte- en doorverkochte plaats- en toegangsbewijzen voor evenementen.

EUSTA tracht deze doelstelling te bereiken middels onder andere het opstellen van een duidelijke gedragscode voor secundaire marktpartijen, het bieden van garanties en waarborgen voor de consument, het promoten van de branchevereniging zelf en het bevorderen van contacten tussen de primaire en secundaire ticketmarkt in Nederland en Europa.

Meer informatie over de gedragscode van EUSTA vindt u hier.
Voor meer informatie over EUSTA ga naar de volgende website: www.eusta.nl